0,00 €

Järjestyksenvalvojan tunniste: Esimies-tunnisteliivi

40,00 €
-+
Järjestyksenvalvonnan esimiestehtävissä toimivan henkilön oranssi tunnisteliivi kolmekielisillä painatuksilla.   Järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena tunnistelaattaa tai -liiviä. Järjestyksenvalvojan toimialueen poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käytettävä. Tunnuksessa on oltava sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA - Ordninsvakt" tai ruotsinkielisellä alueella "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja". Tunnuksessa saa olla myös englanninkielinen merkintä "Security" (urheilukisoissa käy myös Steward). Myös tämä englanninkielinen termi voidaan määrätä käytettäväksi tunnuksissa poliisin toimesta. Järjestyksenvalvojan tunnuksessa ei saa olla kuvaa tai tekstiä, joka heikentää järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta tai jota on pidettävä tilaisuuteen sopimattomana. Poliisi voi tarvittaessa kieltää tunnuksen käytön, jos nämä edellä mainitut seikat toteutuvat. Tunnisteliivin pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä. Tunnisteliivin rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero. Poliisi voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnisteliivissä tunnistenumeroa. Poliisilaitos voi määrätä myös esimiestehtävissä olevat henkilöt käyttämään oranssia tunnisteliiviä. Tällöin tunnisteliivin oikeaan rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan on merkittävä sanapari "ESIMIES - förman" tai ruotsinkielisellä alueella "FÖRMAN - esimies". Jos työskentelet turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa, tunnisteliivin vasempaan rintamukseen on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai vakiintunut liikemerkki. Lähde: Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista (875/2016) 2§ ja 4§
Asiakaspalvelu
013 229 102
Nopeat toimitukset
Verkkokauppa auki 24/7
Helppo asioida