0,00 €

Järjestyksenvalvojan tunniste: PORA-JV kangasmerkit

40,00 €
-+
Polisin tai Rajavartiolaitoksen avuksi asetetun järjestyksenvalvojan asuun tulevat kangasmerkit selkään ja rintaan.   Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:ssä tarkoitetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "JÄRJESTYKSENVALVOJA — ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT — järjestyksenvalvoja". Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki.. Järjestyksenvalvojan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA — ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT — järjestyksenvalvoja". Mainittu teksti voidaan merkitä myös muun asun selkämykseen. Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä järjestyksenvalvojan asemaa osoittavat tekstit taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki. Järjestyksenvalvojan asuun tai siihen kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä em. merkintöjen lisäksi ohella myös järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen teksti "Security ". Järjestyksenvalvojan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin. Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvan vaatekappaleen vasempaan rintamukseen voidaan merkitä järjestyksenvalvojan nimi. Järjestyksenvalvojan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut. Järjestyksenvalvojan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia. Lähde: Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista (875/2016) 5§
Asiakaspalvelu
013 229 102
Nopeat toimitukset
Verkkokauppa auki 24/7
Helppo asioida