0,00 €

Järjestyksenvalvojan tunniste: rintalaatta, kangas

15,00 €
-+
Kolmekielinen kangasmerkki tarrakiinnityksellä. Tässä on se työturvallisempi vaihtoehto.   Järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena tunnistelaattaa tai -liiviä. Järjestyksenvalvojan toimialueen poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käytettävä. Tunnuksessa on oltava sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA - Ordninsvakt" tai ruotsinkielisellä alueella "ORDNINGSVAKT - järjestyksenvalvoja". Tunnuksessa saa olla myös englanninkielinen merkintä "Security" (urheilukisoissa käy myös Steward). Myös tämä englanninkielinen termi voidaan määrätä käytettäväksi tunnuksissa poliisin toimesta. Järjestyksenvalvojan tunnuksessa ei saa olla kuvaa tai tekstiä, joka heikentää järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta tai jota on pidettävä tilaisuuteen sopimattomana. Poliisi voi tarvittaessa kieltää tunnuksen käytön, jos nämä edellä mainitut seikat toteutuvat. Järjestyksenvalvojan tunnistelaattaan tai tunnisteliivin vasempaan rintamukseen voidaan merkitä järjestyksenvalvojan nimi. Tunnusten merkkien ja tekstien tulee olla selvästi erottuvia! Jos järjestyksenvalvojalla on käytössä työasu, selkämykseen saadaan merkitä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka kaksikieliset sanaparit. TUNNISTELAATTA: Tunnistelaatan pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä. Tunnistelaatan vasempaan alakulmaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero. Jos työskentelet turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan (vartioimisliike) palveluksessa, tulee tunnistelaatassa olla merkittynä myös elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne. Tunnistelaatan materiaalissa ja kiinnityksessä on otettava huomioon järjestyksenvalvojan työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. LAATAN PAIKKA: Tunnistelaattaa on pidettävä asun rintamuksen vasemmalla puolella.  Lähde: Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista (875/2016) 2§ ja 3§
Asiakaspalvelu
013 229 102
Nopeat toimitukset
Verkkokauppa auki 24/7
Helppo asioida